Lövat bröllopsfölje

Lövat bröllopsfölje

Bröllop med bro. Ett bröllopsfölje på väg över flottbron i början av 1900-talet. Flottbron var förbindelsen mellan Sollerön och fastlandet i Gesunda i Dalarna. Visst är det fint med de lövade bilarna! Bron ersattes 1934 av en betongbro.
Inskickat av Mats Lafvas, Sollerön.