Louis Armstrong på Cirkus!

Louis Armstrong på Cirkus!

armstrong.oppetarkiv.play

Se när en av våra största jazz-musiker Louis Armstrong år 1962! Här uppträder han på Cirkus i Stockholm och gästas bland annat av en strålande Monica Zetterlund.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.