Locka till skratt med en rolig aforism

Locka till skratt med en rolig aforism

Imponera på dina vänner med några kloka ordspråk, en rolig aforism eller ett idiomatiskt uttryck. Vår språkexpert Isabella Bjurström-Watts guidar dig genom våra vanligaste uttryck. 

Uttryck vi använder av bara farten

 

Ingen fara på taket, Carlsson. Rallyföraren vet av ohejdad vana att det löser sig.
Ingen fara på taket, Carlsson. Rallyföraren vet av ohejdad vana att det löser sig.

Idiomatiska uttryck är fasta fraser som kan infogas i meningar och anpassas grammatiskt efter det sammanhang där de ingår (i motsats till ordspråk som består av fasta meningar). Exempel på sådana är:

Balansera på slak lina (ett svårt uppdrag som kan få långtgående konsekvenser om man misslyckas).

Det gick som smort (inga problem uppstod).

I egen hög person (självaste, ingen mindre än, lite skämtsamt om en uppblåst person)

I ett nötskal (i kort och koncentrerad form).

Klart som korvspad (något är mycket tydligt och det borde alla inse).

Två sina händer (att avsäga sig ansvaret för något).

Komma till skott (sätta i gång med något).

Ingen fara på taket (problem har uppstått men inget katastrofalt har hänt).

Vara ute i ogjort väder (att företa sig något utan legitim anledning).

Vädra morgonluft (se möjligheter och dra nytta av en uppkommen situation, ofta med negativa konsekvenser för andra).

Över min döda kropp (vägran att gå med på något eller att låta något ske).

Mästare i kort och koncis humor

Mark Twain_lowresEn aforism är ett kort och kärnfullt uttryckt förhållningssätt. Den amerikanske journalisten och författaren Mark Twain (1835–1910) var en mästare på aforismer.

Vad sägs om denna:
Det är bättre att hålla munnen stängd och framstå som lite dum än att öppna den och skingra alla tvivel.

Eller denna:
Människan är det enda djur som kan rodna och som har anledning att göra det.

Bara en till:
När Gud skapade människorna var han redan trött. Det förklarar mycket.

Fritiof Nilsson PiratenEller en klassiker av Fritiof Nilsson Piraten (1895–1972) (använd av honom i intervjuer):
Man kan inte tala om en stoppnål utan att någon enögd djävul känner sig träffad.

Historier som gör fisken större

Jussi Björling kollar Eddie Cantors fångst.
Jussi Björling kollar Eddie Cantors fångst.

En anekdot (från grekiskans an som betyder nekande och ekdotos som betyder utgiven) är en kort berättelse om en mer eller mindre märkvärdig tilldragelse eller om ett karaktärsdrag, ett träffande yttrande eller kanske en egenhet hos en person kopplat till det aktuella samtalsämnet. Om samtalet till exempel kretsar kring en speciell maträtt kanske någon vill berätta om en händelse som ägde rum när han åt just den rätten för länge sedan. För att inte tala om storfiskaren som gärna broderar ut sin fiskehistoria.

Talesätt som ger extra tyngd

Ett ordspråk är ett kortfattat visdomsord som ska förmedla ett budskap eller en värdering som man ställer sig bakom eller som ska ge extra tyngd åt det man säger eftersom det rör sig om gamla lärdomar som visat sig hålla i längden. Bibeln är full av ordspråk, liksom den nordiska Hávamál*.

Den som använder väl valda ordspråk i lämpliga sammanhang anses bildad och kunnig i sitt språk och sitt lands kultur. Många ordspråk används internationellt men andemeningen kan ibland uttryckas olika på olika språk. Andra ord för ordspråk är ordstäv, talesätt, sentens och maxim. På latin heter ordspråk adagium.
(*Dikt i Eddan, en samling nordiska kväden och verser med gudomliga och mytologiska motiv tillkomna i Norge och på Island under åren 800–1000 efter Kristus).

18 klassiska ordspråk

Barn leker utomhus 1960-talAlla är vi barn i början. (Det vill säga alla har varit nybörjare någon gång.)

Bara döda fiskar följer strömmen. (Man ska inte vara rädd för att gå sin egen väg.)

En svala gör ingen sommar. (Man kan inte ta en enstaka händelse som intäkt för ett större skeende.)

En fågel i handen är bättre än tio i skogen. (Det kan vara bättre att ha lite av något som man verkligen är säker på än mycket av något som man kanske aldrig får.)

Gammal är äldst eller gammal är ändå äldst. (Inget går upp mot erfarenhet!)

Retro kockarHungern är den bästa kryddan. (Allt smakar gott när man är riktigt hungrig.)

Ju fler kockar, desto sämre soppa. (Om för många människor är inblandade i ett projekt blir slutresultatet lidande eftersom alla tycker att de vet bäst och vill göra saker på sitt sätt.)

Hämnden är en varm rätt som bäst avnjuts kall. (Man ska planera sin hämnd och genomföra den lugnt och effektivt, inte arg och upprörd kasta sig in i situationer som man kanske inte kan hantera.)

Inga träd växer till himlen. (Det finns en gräns för allt. Förhäv dig inte.)

Liten tuva stjälper ofta stort lass. (Till synes små detaljer blir ofta avgörande för om något ska lyckas.)

PåskkortLägg inte alla ägg i samma korg. (Sprid riskerna, annars riskerar du att förlora allt.)

Man får ta seden dit man kommer. (Är man gäst hos någon så följer man värdens exempel.)

Man ska smida medan järnet är varmt. (Passa på att göra det som krävs medan förutsättningarna är som bäst.)

När katten är borta dansar råttorna på bordet. (När chefen eller kanske föräldrarna är borta gör medarbetarna/barnen som de vill.)

Skadeglädjen är den enda sanna glädjen. (Det går inte att förneka att det är härligt när det går illa för folk man ogillar. Inom rimliga gränser förstås …)

Retro hästhandlareSkåda inte en given häst i munnen. (Granska inte kritiskt en gåva utan tacka och ta emot.)

Tomma tunnor skramlar mest. (Den som har minst att säga är ofta mest högljudd.)

Var ska sleven vara om inte i grytan? (Människan söker sig till den omgivning och det sällskap där hon känner sig hemma.)

Källor: Wikipedia, Nationalencyklopedin.

Gilla oss på Facebook

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.