Livet förr i Hälsingeskogarna

Livet förr i Hälsingeskogarna

ENSLIGT. Jag växte upp på en liten gård i Trönö, Hällarna, i Hälsingland. Den låg väldigt avsides, det fanns bara två gårdar där. Vi hade två kor, gris, häst och getter. Jag älskade getterna och särskilt när de fick killingar. Dem brukade vi ta in i köket där de fick leka. På bilden från 1950 är det jag med en av killingarna på axlarna. Den andra gården på Hällarna hade också getter. Bocken var man lite rädd för, han hade så stora horn. Det är Marta Flodin som står på gårdstrappan och året är 1958. Tanten som tagit med sig spinnrocken ut på gården hette Kerstin Larsson (Hansers Kersti) och hon levde ensam långt inne i Hälsingeskogarna, gården kallades Hansers och bilden är från tiden runt sekelskiftet 1900.
Inskickat av Gunvor Persson, Rengsjö.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.