Livet är sig likt efter 53 år

Livet är sig likt efter 53 år

Trots att ett halvt sekel skiljer bilderna åt har inte allt förändrats på Hantverkargatan. Känner du igen din gamla gata?

DÅ.

Hantverkargatan på Kungsholmen i Stockholm i en vy mot öster i höjd med Pipersgatan. Namnet Hantverkargatan är känt sedan 1640-talet och kanske är namnet Kungsholmens äldsta bevarade. 1:ans spårvagn (som trafikerade sträckan Norrmalmstorg och Rosenlund) ska vara kvar några år till, den försvann i samband med högertrafikomläggningen 1967. I bakgrunden skymtar Stadshuset. Till vänster ser vi en rad småbutiker och en bar. Till höger är det ännu bostadshus och på gatan skymtar vi klassikern Volvo Duett i snömodden.

2016
2016

NU.

Spårvagnen är borta och det är betydligt fler bilar längs gatan. Till vänster har det inte hänt så mycket, fortfarande små butiker och restauranger, även om de har bytt karaktär. I gaveln är livsmedelsbutiken Dufvas borta och ersatt av en klädaffär för män. Till höger har en del av bostadsbebyggelsen ersatts av en kontorslåda som inte anpassats till den övriga bebyggelsen. Här håller Nordea och Fastighetsbyrån till.

Efterlysning!

Om du har en gammal bild av din bygd eller ditt kvarter gå då ut med din kamera och ta en bild från samma vinkel och skicka till oss: Minnenas Journal, Box 30133, 104 25 Stockholm eller minnenasjournal@lrfmedia.se. Märk kuvertet Då & Nu.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.