Lennarts bilder slog världen med häpnad

Lennarts bilder slog världen med häpnad

Det är i år 50 år sedan Lennart Nilssons banbrytande bok Ett barn blir till kom ut. Men det var när bilderna publicerades 1965 i den amerikanska tidskriften Life som de blev en världssensation. Aldrig tidigare hade någon sett något liknande.

Kioskvältare. Omslaget till den amerikanska tidskriften Life den 30 april 1965.
Kioskvältare. Omslaget till den amerikanska tidskriften Life den 30 april 1965.

Bilden på omslaget föreställde ett 18 veckor gammalt foster och inne i tidningen beskrevs livets skapelse i bilder på 16 sidor. Fotografierna var hämtade från boken som kom ut samma år.

Detta var under den stora rymderan då man utforskade det gåtfulla universum, men Lennart Nilsson färdades åt andra hållet, in i människan, och visade bilder på det som aldrig tidigare setts.

I tolv år arbetade Lennart Nilsson med att fotografera dessa bilder med bland annat endoskopi, titthålsteknik. I en intervju i Expressen i samband med sin 90-årsdag sa han: ”Fostren kom från utomkvedshavandeskap, de var utvecklade utanför livmodern och hade ingen möjlighet att överleva.”

Han undvek konsekvent att fotografera aborterade foster då han visste vilken sprängkraft det skulle ha inneburit.

Sensationella bilder. Lennart Nilsson 1965 i full färd med att fotografera det inre av människan för att kunna visa upp bilder ingen människa tidigare sett.
Sensationella bilder. Lennart Nilsson 1965 i full färd med att fotografera det inre av människan för att kunna visa upp bilder ingen människa tidigare sett.

Från och med dessa bilder var Lennart Nilsson världsberömd och hans bilder på hur ett barn blir till finns med på rymdsonderna Voyager I och II. En hälsning från människan till eventuella levande existenser i universum.

Gilla oss på Facebook

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.