Under förändring

Under förändring

Under 1930-talet blev bönder i hela Sverige intervjuade om sitt liv till Ludvig ”Lubbe” Norströms rapportbok ’Bonde-nöden’. I det här klippet från filmen ”Från Byalag till LRF” får vi se och höra hur Lantbrukssamhället utvecklades.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.