Under förändring

Under förändring

Under 1930-talet blev bönder i hela Sverige intervjuade om sitt liv till Ludvig ”Lubbe” Norströms rapportbok ‘Bonde-nöden’. I det här klippet från filmen ”Från Byalag till LRF” får vi se och höra hur Lantbrukssamhället utvecklades.