Länge leve våra politiker!

Länge leve våra politiker!

Vackra visioner. Politik har aldrig varit mer efterlängtad än nu. I tider när inköpta svar från PR-byråer och riksdagsmän beväpnade med järnrör formar politiken kan vi bara hoppas på en upprättelse av yrket. Politik är att vilja, vara uppkopplad mot samtiden och framtiden. Att jobba för något vi alla är del av, minnas att demokrati är en ung företeelse, en färskvara som varje dag måste erövras. Oavsett åsikt hit eller dit är politikern en garanti för att egennyttan inte bestämmer över våra liv.

Olof Palme.
Thorbjörn Fälldin.
Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.