Lång och stor kälke till glada små barn 

Lång och stor kälke till glada små barn 

Vinterskoj. Mikael Aronsson har skickat in en härlig vinterbild från 1937, tagen i Framme, Spässerud, som ligger söder om Arvika. ”Här har grannbarnen träffats för att åka kälke, en så kallad getdoning. Från vänster kälkens ägare Hans-Erik i Rönninga, Karl-Rune i Öststuga, Jan-Olof på Högen, Marianne i Rönninga, Eivind på Högen och Eivor på Framme.”
Inskickat av Mikael Aronsson, Grums.

Vad är en getdoning?
I Svensk Uppslagsbok från 1955 står: En getdoning är en speciell typ av kälkar som användes vid timmerkörslor, särskilt i norra Sverige. Den består av en framkälke, stötting eller bock, huvudsakligen avsedd för styrningen. Den kraftigare bakkälken, get, uppbär huvudparten av lassets tyngd.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.