Landsbygdens folk. Del I

Landsbygdens folk. Del I

Man behövde minsann passa sig på 20-talet! Innan jordbrukarna gick med i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk) kunde de bli lurade. Spelfilmen ‘Brytningstider’ är från år 1949.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.