Landsbygdens folk. Del III

Landsbygdens folk. Del III

Se hur det gick för Sveriges jordbrukare under andra världskriget och när de gick  med i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk). Vi får även se en glimt av Bondens-dag år 1935 på Skansen!

Den tredje delen av filmen ’Brytningstider’ är en blandning av arkivklipp och spelfilm från år 1949.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.