Landsbygdens folk. Del III

Landsbygdens folk. Del III

Se hur det gick för Sveriges jordbrukare under andra världskriget och när de gick  med i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk). Vi får även se en glimt av Bondens-dag år 1935 på Skansen!

Den tredje delen av filmen ‘Brytningstider’ är en blandning av arkivklipp och spelfilm från år 1949.