Landsbygdens folk. Del II

Landsbygdens folk. Del II

Depressionen sätter in under 1930-talet och fler jordbrukare går med i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk).  Här får vi även en glimt av Stockholmsutställningen! Spelfilmen ’Brytningstider’ är från år 1949.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.