Kvinnor som valde att bo ihop

Kvinnor som valde att bo ihop

Pionjärarbete. För hundra år sedan var ungefär hälften av kvinnorna i Stockholm ogifta. Vissa flyttade ihop och det ansågs inte konstigt, det var ett sätt att hålla levnadskostnaderna nere. Däremot var det i lag förbjudet fram till 1944 att ingå kärleksrelationer. Men vissa par gjorde det ändå. I ett pionjärarbete fokuserar författarna inte på lesbisk kärlek utan hur kvinnorelationerna såg ut mer allmänt och vilken betydelse de hade för den framväxande kvinnorörelsen. Boken är en antologi där 10 forskare medverkar.

Titel: Den kvinnliga tvåsamhetens finrum.
Redaktörer: Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist.
Förlag: Appell förlag.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.