Kungliga vigslar vi minns: Kronprinsessan Märtha & norske kronprins Olav 1929

Kungliga vigslar vi minns: Kronprinsessan Märtha & norske kronprins Olav 1929

Den 21 mars 1929 i Vår Frelsers kirke i Oslo.
När bröllopet stod drog diplomaterna en lättnadens suck. Ett giftermål mellan Sverige och Norge skulle vara tecknet på att såren efter unionsupplösningen hade läkt. Men giftermålet hade bara med kärlek att göra, inte politik. Till bröllopet bar Märtha myrtenkrona fäst ovanpå en fantastisk slöja i två lager, siden under och spets ovanpå. Brudbuketten var ett stort knippe vita liljor. Paret fick sedermera tre barn: Ragnhild, Astrid och Harald.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.