Kullans fägring fick polisen att rycka ut

Kullans fägring fick polisen att rycka ut

En efterfrågad artikel i Minnenas Journals historia är den om den överjordiskt vackra kullan Pilt Carin Ersdotter. Då hon sålde mjölk på Stortorget i Gamla stan fick polisen rycka ut för att freda henne.

Pilt Carin Ersdotter från Djura, Leksand, född 1814, fick uppmärksamhet som få. Fortfarande, 180 år efter hennes tid som mjölkförsäljerska på Stortorget i Stockholm, fängslar hennes öde och sensationella skönhet. Så sent som 2005 uppfördes en staty till hennes ära i Nacka och en sökning på nätet ger förvånansvärt många träffar.

Skönhet från Dalarna. Pilt Carin fick smeknamnet Vackra kullan och hon blev ett populärt motiv i konsten. Den lilla tavlan är målad av Fredrika Bremer 1834.

Pilt Carins första arbete i Stockholm väckte inga större sensationer. Jobbet gick ut på att blanda murbruk på byggen och bära fram till murarna. Ett tungt och slitsamt arbete i skymundan. På bygget var det ingen som tog notis om henne så länge hon skötte sitt jobb, vilket hon också gjorde. En helt annan sak blev det när hon kom till Järla gård i Nacka utanför Stockholm. Bland hennes arbetsuppgifter ingick att sälja mjölk på Stortorget i Gamla stan och det var nu ryktet om hennes exceptionella skönhet började sprida sig. Beundrarna gav henne namnet Vackra kullan och folk vallfärdade till Gamla stan för att få en skymt av skönheten från Dalarna. Vid flera tillfällen uppstod tumult kring hennes mjölkkärra och polisen fick rycka ut för att skingra folkmassorna. Tidningsartiklar publicerades, här hemma och utomlands, om den uppseendeväckande kullan. Skrifter trycktes med sånger och dikter skrevs och tavlor målades, som alla skildrade hennes skönhet. Detta bidrog till en allt mer ohämmad ryktesspridning och situationen blev till slut ohållbar. Arbetsgivare och polis var överens: Hon kunde inte jobba kvar. Hon blev tvungen att flytta ”för att ej i Stockholm göra folket galna i skallen” som hennes arbetsgivare uttryckte det. Hon fick emellertid snart en ny inkomstkälla. Stockholmsnoblessen hade nämligen upptäckt dalkullans dragningskraft och hon anlitades nu för att visas upp på stadens societetsfester. Det kunde bli flera korta besök på olika fester varje kväll och hennes inkomster blev på så sätt goda.

Till slut nådde ryktet kullans hemby och händelserna i Stockholm misstolkades grovt. Hennes fästman trodde mer på illvilligt skvaller än på Carins bedyranden om oskuld och lämnade henne. Han kunde inte stå emot bybornas antydningar om vad hon antogs ha haft för sig där borta i storstan. Societetsfolket skrev intyg om hennes heder, anständighet och oförvitliga vandel, men dessa gjorde dessvärre mer skada än nytta. Men en ung man i byn, Margitas Daniel Andersson, trodde dock på Carin. Det blev förlovning och giftermål med sju barn och ett liv i fattigdom och armod. Långt från livet i Stockholms finare salonger.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.