Kören sjöng vid helger och högtider

Kören sjöng vid helger och högtider

Samlad sångkör. Av en slump fick jag tag i ett gammalt kort som föreställer Holmedals sångkör. Holmedal ligger i västra Värmland och ingår numera i Årjängs kommun. Kören leddes av min pappa som var lärare och hade den gamla titeln klockare. Sångboken som de flesta sångerna hämtades från hette Svenska skolkvartetten. Kören sjöng i kyrkor vid storhelger, bröllop och begravningar och vid majbrasor. De övade i skolan varannan torsdag om jag minns rätt. Kortet är från 1942 eller 1943 och troligen taget av Kerstin Etander. Med lite hjälp har jag fått tag på allas namn.
Inskickat av Staffan Etander, Torslanda.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.