Konsten berättar om Sveriges förvandling

Konsten berättar om Sveriges förvandling

SAMHÄLLSMASKINEN. I en utställning ger ett 30-tal konstnärer sin bild av hur Sverige förändrades med industrialiseringen under 1900-talet. Industrialiseringen lade grunden till välfärdssamhället, men till vilket pris?

Utställning: Samhällsmaskinen.
Plats: Malmö Konstmuseum.
Tid: pågår fram till 15 januari 2017.
Mer information: www.malmo.se

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.