Kolla in surhönan under mjölkflaskorna

Kolla in surhönan under mjölkflaskorna

Surhönan smet. På Öhmans gård, i Djuped i Ångermanland, höll man höns av rasen vit leghorn, en tålig och förnöjsam ras. På bilden kommer Vera Öhman, dotter till Alfred Öhman, ut med nyvärpta ägg. Lille Carl-Fredrik är upptagen med att mata hönsen ur en spann. I nedre bildkanten kommer en skrockande ”surhöna” som just värpt färdigt under portlidret. Hon hoppas att ingen upptäckt henne och hon tre veckor senare stolt ska kunna förevisa sina kycklingar. Tack för bilden Alice Johansson från Undrom. 

Se Livet på landet förr – Älskade djur på gården

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.