Knyppling kräver koncentration

Knyppling kräver koncentration

Historiskt. Marie Sundqvist övar på sina färdigheter i knyppling hemma i vardagsrummet i Färgaryd, Småland. Knyppling har sina rötter i Italien på 1400- och 1500-talen. I Sverige fanns konsten också tidigt, men inte så avancerad som på kontinenten.
Inskickat av Marie Bokfors, Smålandsstenar.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.