Klasserna samlades för ett gruppfoto

Klasserna samlades för ett gruppfoto

Liten skola. Här är ett skolkort från 1945. Det är från Stora Perstorps skola i Karlsborg i Västergötland. Barnen går i tredje till sjätte klass.
Inskickat av Stig Larsson, Väring.