Öppet Arkiv

Reformer som gjorde skillnad: Striden om rätten till en värdig ålderdom

Långt före ordet pension fanns gällde fattighuset. Under 1900-talet kom ett antal pensionsreformer som underlättade livet för de som byggt samhället. På 1950-talet kom den stora ATP-striden som splittrade politikerna.   Långt före vi tog pension som något givet skaffades många barn i förhoppningen om att ett ljushuvud skulle titta fram för att säkerställa ens ålderdom eller så hamnade man på ett fattighus där man svalt ihjäl som oduglig. Allt