Smakminnen

Snöå lanthushållsskola: Här danades jäntorna till dugliga husmödrar

Smaka på en 100 år gammal tradition. När Snöå lanthushållsskola fyllde jämnt firades jubileet med en bok om skolan och med härliga recept från förr.  När disponenten för Stora Koppar­berg startade Snöå i Dala Järna 1909 var det för att utbilda unga kvinnor i lantbruk och till duktiga lantbrukarhustrur som kunde skapa ”lyckliga hem med lyckliga inbyggare”. Snöå var en internatskola där flickorna fick lära sig allt som hörde till ett