Från vänster: Karin Kock-Lindberg var Sveriges första kvinnliga statsråd. Alva Myrdal arbetade bland annat för att modernisera barnomsorgen. Kerstin Hesselgren blev riksdagsledamot 1922 och Sveriges första bostadsinspektris och första yrkesinspektris.

Karin Kock

Karin Kock-Lindberg , 1891-1976 , svensk nationalekonom och socialdemokratisk politiker. Sveriges första kvinnliga statsråd och Sveriges första kvinnliga professor i nationalekonomi. Här längst till vänster, i mitten Alva Myrdal och till höger Kerstin Hesselgren. 19 nov. 1944

Bildinfo

  • Dimensions:3 269 × 2 360
  • Type:JPG
  • Name:SC228578.jpg
  • Mime Type:image/jpeg