Kallt jobb att hämta vatten

Kallt jobb att hämta vatten

Ingen kran. Då var det inte bara att skruva på kranen för att få vatten. I 1950-talets Skruvkulla i Östergötland fick Margit Fredriksson hämta vatten från källan. Ett kallt uppdrag mitt i vintern.
Inskickat av Börje och Siv Fredriksson, Sturefors.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.