Kaffekalas för hundra år sedan

Kaffekalas för hundra år sedan

HÖGTIDLIGT. Det är samling hemma hos familjen Andersson på Sjöbacka gård i Älgarås, Västergötland. Högtidligt sitter man vid bordet med den fina duken och håller kaffekopparna i handen. Den lilla flickan har istället sin docka i fokus. En fin tidsbild som sannolikt är tagen i början av 1900-talet.
Inskickat av Sven Dahlgren, Hova.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.