Jöns var en riktig rallare

Jöns var en riktig rallare

Bra ögonmått. Min svärfar Jens Strömberg, född i Hoting, Tåsjö, Ångermanland, var rallare och en riktig karlakarl. På bilden är han med och bygger Inlandsbanan som stod helt klar 1937. Svärfar litar på sina ögon när han kollar att skenan är rak. Det fanns inte så mycket annat att ta till på den tiden än att lita till sina sinnen och på kamraterna i arbetslaget, förstås. Under arbetets gång träffade han sin kärlek, Hedda Katarina Jonsson, som var ”rallarkocka”. Dom fick två söner. Egon utbildade sig till lokförare och Gunnar gick till sjöss med fina maskinistbetyg.
Inskickat av Gunnel Strömberg, Vendelsö.