Efterkrigstidens Stockholm: Innan staden växte sig stor

Efterkrigstidens Stockholm: Innan staden växte sig stor

Åren efter andra världskriget fotograferade den unge spårvägaren Sven Goliath vardagslivet i Stockholm. Med sin kamera fångade han träffsäkert en småstad i omvandling. Bilderna har nu blivit både en bok och en utställning.

Sven Goliath började arbeta som busskonduktör hos Stockholms Spårvägar 1934, då han var 16 år. Han har själv berättat att han var stolt och lycklig den dagen han hämtade ut sin brungröna uniform. Jobbet var eftertraktat och bra betalt. Och att vara spårvägare kändes viktigt; man arbetade för staden och såg till att folk kom fram till sina arbeten.

Uppvisning. 1949 var det öppet hus på Katarina brandstation. Notera fotografens fötter balanserande på stegen.
Uppvisning. 1949 var det öppet hus på
Katarina brandstation. Notera fotografens fötter balanserande på stegen.

Sven Goliath var en välkänd och omtyckt profil inom spårvägen där han var anställd i hela sitt liv. Han var bussförare, administratör och slutligen chef för Spårvägsmuseet.

På två hjul. Efter krigsslutet var cykeln det vanligaste färdmedlet. Bilden är från Kornhamnstorg.
På två hjul. Efter krigsslutet var cykeln det vanligaste färdmedlet. Bilden är från Kornhamnstorg.

Han var också en hängiven fotograf och kameran följde alltid med. Efter utbildning hos fotograf K W Gullers fick han legitimation som pressfotograf, vilket säkert hjälpte honom att komma in i många miljöer. Han fortsatte ta bilder ända fram till sin bortgång 1989.

Urspårning. Nyfikna samlas runt reparatörerna vid Tegelbacken. Året är 1946.
Urspårning. Nyfikna samlas runt
reparatörerna vid Tegelbacken. Året är 1946.

I hans efterlämnade arkiv finns tusentals fotografier från 1940- och 50-talen som nu ingår i Spårvägsmuseets samlingar. Ett urval har gjorts till boken Stockholmare i efterkrigstidens vardag. Vid en genombläddring grips man genast av nostalgiska känslor. Spårvagnar och trådbussar genomkorsar en glest trafikerad stad där invånarna tycks röra sig i ett annat tempo än i dag. Ibland sker en krock eller urspårning, vilket dokumenteras. Cyklar är vanliga i gatubilden och bilarna ännu få. Bulliga amerikanare samsas med skinande nya Volvo PV 444 och Saab 92 – ett tecken på 50-talets växande välstånd. Kameran sveper över gator och torg i förändring, där hela kvarter sprängs bort och tunnlar grävs för den nya tunnelbanan.

Sven Goliath låter oss dessutom möta svunna tiders yrkesgrupper som cigarettflickor, springschasar och tidsstudiemän. Människor är ofta välklädda – män bär trenchcoat och hatt. Många yrken har uniform och det är noga med detaljerna; det är som om beredskapstiden ännu inte hunnit släppa sitt grepp.

Sven Goliaths fotografier var under 2015 utställda på Spårvägsmuseet i Stockholm.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.