Ingenjör Andrées sensationella provflygning

Ingenjör Andrées sensationella provflygning

Andrées luftfärdPå eftermiddagen den 14 juli 1894 kunde Varaborna iaktta ett aldrig förut skådat himlafenomen över slätten. Från sydväst närmade sig sakta ett nästan runt föremål med ett mindre föremål hängande ett stycke under detsamma. Ju närmare det kom desto mer växte det i storlek. Någon trodde domens dag var inne och gick inomhus för att läsa Bibeln. När föremålet passerat Vara samhälle sänkte det sig allt mer, och de flesta insåg nog att det var ett av den moderna tidens transportmedel: En luftballong. När den passerade Skogsgården på gränsen mellan Vara och Önums socknar kastades det ut linor från korgen under ballongen.

Folket på gården rusade till och lyckades förankra farkosten i träden vid torpet Fastebo något norr om Skogsgården. Landningen skedde klockan 15.31 på dåvarande fastigheten Klockarebo i Önum strax väster om landsvägen mellan Vara och Skarstad. I dag minner endast några träd i landsvägsdiket om torpet. Människor kom springande från alla håll, både från stationssamhället och de kringliggande gårdarna. Barnen som var på konfirmationsläsning i Skarstads kyrka fick ledigt för att kunna beskåda märkvärdigheten.

 

 

 

I det här Grännahuset föddes Ingenjör Andrée 1854. Han omkom 1897 under en flygning till Nordpolen med luft­ballongen Örnen.
I det här Grännahuset föddes Ingenjör Andrée 1854. Han omkom 1897 under en flygning till Nordpolen med luft­ballongen Örnen.

Ur korgen till ballongen klättrade nu ingenjör SA Andrée. Han hade varit ute på en provflygning med sin luftballong Svea. Andrée hade startat från nya gasverket i Göteborg för att experimentera med styrmekanismen, som bestod av ett segel och släplinor. När ballongen kom till Vara hade dock vinden mojnat så mycket att det inte var någon idé att fortsätta experimenterandet. Det var alltså ingen nödlandning.

Andrée packade nu ihop ballongen och den forslades till järnvägsstationen i Vara för vidare befodran till Göteborg. Efter ankomsten till Vara station intog han toddy på ett närbeläget kafé tillsammans med några lokala honoratiores.

Tre år senare omkom Andrée under ett försök att nå Nordpolen med luftballongen Örnen. Landningen vid Fastebo fick sin lokala epilog, när först ett bryggeri och sedan ett konditori antog namnet Nordpolen.
Skrivet av Bengt Fåglefelt, Vara.

Besök våra läsarsidor

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.