I Köping öppnades första konsumbutiken

I Köping öppnades första konsumbutiken

Tanken var självklar för grundarna av Konsum. Ingen skulle bli utnyttjad av handlare med kredit, där nästa lön gick till skulder. Om man handlade i deras butiker gick vinsten tillbaka till trogna kunder.

Den kooperativa idén i Sverige influerades av det som skedde i Europa under slutet av 1800-talet. Där startade en kooperativ rörelse butiker med lägre krav på vinster för att de mindre bemedlade skulle kunna handla mat utan att tvingas till handlare som genom sin kredit höll kunden fast. Kooperativets tanke var enkel: Om du handlar på Konsum är du delaktig i vinsten. Du får återbäring på allt du handlar. Inte olikt det system som gäller idag med kundklubbar, där vi får återbäring i form av poäng av hur mycket vi spenderat.

Dog i förtid. Martin Sundell föddes i Köping 1879 och avled 1910 i Stockholm. Han är begravd vid Norra begravningsplatsen i Stockholm.

En gråkall oktoberdag 1900 bildades ”Köpings organiserade arbetares byteshandel”, som trots sitt namn var en konsumentförening. Martin Sundell var en av dem som var med och startade föreningen och som också kom att bli den första kassören. Han fick upp ögonen för kooperation efter en föreläsning om den kooperativa rörelsen i England. Samma år som den första konsumbutiken öppnades i Köping 1903 på Murmästaregatan, åkte Sundell som ombud för Köpings konsumentförening till den fjärde KF-kongressen i Stockholm. Han gjorde tydligen stort intryck, för redan året därpå blev han invald i KF:s styrelse och 1905 blev han sekreterare och redaktör för den nystartade tidningen Kooperatören.

Upprustat. Den gamla konsumbutiken i Köping flyttades 1945 till Vår gård i Saltsjöbaden och är idag ett butiksmuseum.

Huset på Murmästaregatan i Köping var medlemmarna tvungna att bygga om, då det från början var en bostad, ett arbete som fick göras av medlemmar på kvällstid. Det var också medlemmarna som skötte driften av butiken och från början var affären bara öppen några timmar på tisdags- och fredagskvällar. Eftersom Martin Sundell var kassör var det hans uppgift att ta emot betalning av kunderna. Genom att registrera köpet i en bok, kunde föreningen göra utbetalning av återbäringen. Att Martin Sundell kom att bli redaktör för tidningen Kooperatören, berodde på att han redan som 13-åring började som springpojke på tidningen Bärgslagsbladet i Köping och efter några år avancerade till typograf. Sundell var en hängiven kooperatör och hans starka tro på kooperationen gjorde att han åkte runt hela Sverige och propagerade för rörelsen. Men han genomförde också mycket nytt i förbundet. Bland annat att kravet på kontant betalning skrevs in i stadgarna och att aktiebolag inte fick verka i KF. Han var mån om att få med kvinnorna i rörelsen för att göra kooperationen stark, därför startade han det första kvinnogillet i Eskilstuna 1906. Året efter grundade han det kooperativa kvinnogillesförbundet. Hans bana inom Kooperativa förbundet blev dessvärre inte långvarig. Han avled redan 1910 vid 31 års ålder på grund av en allvarlig sjukdom.

Liten men stolt. Så här såg Sveriges första konsumbutik ut, som låg i Köping på Murmästaregatan. Foto Köpings museum

Den gamla konsumbutiken i Köping flyttades 1945 till Vår gård i Saltsjöbaden för att tjänstgöra som butiksmuseum. I Köping finns ett minnesmärke över Martin Sundell, gjord av Astrid Bergman-Taube. Det är en gåva till Köpings kommun från Kooperativa förbundet. Han har också fått en gata uppkallad efter sig i Köping, Martin Sundells väg. Den kooperativa rörelsen beskrev sin vision i en verksamhetsberättelse från början av 1900-talet. En vacker tanke men möjligen omöjlig att uppnå: ”Låtom oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbetar uti icke är någon vanlig krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare mänsklighet.”

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.