Hur Björn Borg fick sin styrka

Hur Björn Borg fick sin styrka

kellogsreklam.play.filmarkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta hur Björn Borg fick sin styrka?

Kanske får du en ledtråd om du kikar på Kelloggs Corn Flakes-reklam från år 1977!

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.