Hundra år av unika erfarenheter

Hundra år av unika erfarenheter
Stina-Brita Rosengren har upplevt ett sekel av enorma förändringar.
Stina-Brita Rosengren har upplevt ett sekel av enorma förändringar.

Porträtterade. På Arbetets museum visas just nu utställningen 100! med porträtt av människor som fyllt 100 år. De kommer från olika samhällsklasser med varierande förutsättningar, livssyn och erfarenheter. Deras liv har innehållit både glädje och svårigheter men de har aldrig låtit sig knäckas av tunga motgångar. Gemensamt för många av dem är att de fortfarande är nyfikna. Fotografen Carl von Scheele säger: ”De har erfarenheter från tider som de flesta av oss bara kan läsa om i historie­böckerna. Några har invandrat, men flertalet föddes här av mödrar som inte hade rösträtt när Sverige var ett mycket fattigt land i norra Europa. De har alla sett hur landet utvecklats till en av världens ledande välfärdsnationer”.

Besök Arbetet museum