Höst i Stockholm!

Höst i Stockholm!

stockholmhost.play.filmarkiv

Se hur man förbereder för den vackra hösten och den kalla vintern i Stockholm år 1944!

I Djurgården röjer man upp höstlöven och vid kapverket tar arbetarna emot fossilt bränsle som de modiga sjömännen fått med sig hem trots att det är krigstider. I oktoberflytten flyttas alla bohag med hjälp av häst och vagn och ren människokraft, då lastbilar har blivit lite av en bristvara i staden.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.