Höst – då ska torven upp

Höst – då ska torven upp

Tuffa tag. Min morfar, Bengt Nilsson, i arbete med torvupptagning på sin torvmosse i Kallrör, Jämtland, 1949. Torven togs upp på hösten, kördes ned till gården på vinterföre och lades upp för att torka nästa sommar. Efter torkning revs den sedan till torvströ. Notera att torvhackan är tillverkad av en uttjänt timmersvans.
Inskickat av Christer Ronning, Husum.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.