Hjälptes åt på gårdarna

Hjälptes åt på gårdarna

Skickar några bilder från arbetet på landet förr. Bild nummer ett är från 1937 och visar min far Karl och en grannkvinna. Hon hade blivit änka och han hjälpte henne ibland med olika jordbrukssysslor. Den andra bilden visar hur han själv får hjälp med att gallra foderbetor. Det är från beredskapsåren, omkring 1941–42. Sista bilden är från cirka 1949. Vi hade några år tidigare fått elektrisk ström och vedklyvaren innebar ett stort uppsving i vedhanteringen.
Inskickat av Gunnar Blom, Vetlanda. 

Här gallrar man betor tillsammans.
Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.