Hela gänget fick plats på kälken

Hela gänget fick plats på kälken

Getdoning. Vilken härlig vinterbild från Framme, Spässerud, som ligger nära Arvika. Grannbarnen har träffats för att åka kälke, en så kallad getdoning. ”Från vänster kälkens ägare Hans-Erik i Rönninga, Karl-Rune i Öststuga, Jan-Olof på Högen, Marianne i Rönninga, Eivind på Högen och Eivor på Framme”, skriver Mikael Aronsson. En getdoning är en speciell typ av kälke som användes vid timmerkörslor. Den består av en framkälke, stötting eller bock, huvudsakligen avsedd för styrningen. Den kraftigare bakkälken, get, uppbär huvuddelen av lassets tyngd, läser vi i Svensk uppslagsbok från 1955. Bilden är tagen 1937.
Inskickat av Mikael Aronsson, Grums.