Hästen ville också vara med

Hästen ville också vara med

RALLARE. År 1916 invigdes järnvägen Nossebro–Trollhättan och rallarna vid den så kallade Snedgårdsskärningen i Väne-Åsaka ställde upp sig framför fotografen. När det var dags att spränga gick hästen självmant under en skärm för att skydda sig mot kringflygande stenar.
Inskickat av Conny Eriksson, Trollhättan.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.