Hästen ville också vara med

Hästen ville också vara med

RALLARE. År 1916 invigdes järnvägen Nossebro–Trollhättan och rallarna vid den så kallade Snedgårdsskärningen i Väne-Åsaka ställde upp sig framför fotografen. När det var dags att spränga gick hästen självmant under en skärm för att skydda sig mot kringflygande stenar.
Inskickat av Conny Eriksson, Trollhättan.