Häst och vagn och vattenkraft

Häst och vagn och vattenkraft

Se hur jordbrukare avverkade skog på 1930-talet med hjälp av häst och vagn och rejäl vattenkraft. Klippet är ifrån filmen Brytningstider, 1949.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.