Härliga sommarbilder från Idö

Härliga sommarbilder från Idö
MJAU. Rose-Marie med katten Pippilotta som var en kär vän på ön.

ÖBOR. Rose-Marie Didon Karlsson i Kalmar har skickat tre fina bilder från Idö i Västerviks skärgård där hennes pappa arbetade som båtsman vid Idö lotsplats. Vi bodde på Idö tills jag började skolan 1960, berättar Rose-Marie.
Inskickat av Rose-Marie Didon Karlsson, Kalmar.

PREMIÄRTUR. Den första, egna cykeln minns ju många av oss. Rose-Maries såg ut så här och det är Jerry Engström som sitter på pakethållaren.