Härliga sommarbilder från Idö

Härliga sommarbilder från Idö
MJAU. Rose-Marie med katten Pippilotta som var en kär vän på ön.

ÖBOR. Rose-Marie Didon Karlsson i Kalmar har skickat tre fina bilder från Idö i Västerviks skärgård där hennes pappa arbetade som båtsman vid Idö lotsplats. Vi bodde på Idö tills jag började skolan 1960, berättar Rose-Marie.
Inskickat av Rose-Marie Didon Karlsson, Kalmar.

PREMIÄRTUR. Den första, egna cykeln minns ju många av oss. Rose-Maries såg ut så här och det är Jerry Engström som sitter på pakethållaren.
Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.