Härlig rast efter allt krypande

Härlig rast efter allt krypande

Ömma fotsulor. Fr v: Viola Ericsson, Gittan Danielsson, Ingegerd Danielsson, Götha Ericsson, Georg Danielsson, Eve Svensson, Elsie Svensson och Marga Danielsson. Fotsulorna visar på aktiviteter i mylla.

25 öre raden. När betorna skulle gallras på Åsaka Nilsgård i Väne-Åsaka 1941, samlades traktens barn och ungdomar för att tjäna en extra peng, tillsammans med gårdens barn, som var ”kommenderade”; 25 öre per rad var tariffen. Under krypandet förekom mycket prat och skoj. Efter en förmiddags gallring var det middag, och sedan en liten middagsrast, innan krypandet tog vid igen.
Inskickat av Eivi Danielsson, Trollhättan.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.