”Här sitter vi och huttrar i skuggan”

”Här sitter vi och huttrar i skuggan”

Pyntat med blommor. Det ser lite kallt ut när semesterfirarna Albin och Ingegerd Engström sitter vid tältet någonstans i Arvikatrakten på 1940-talet. Lägg märke till blommorna i tältöppningen. Det är dottern Solveig som skickat in bilden och skrivit.
Inskickat av Solveig Albinsson, Kil.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.