Här kommer vatten till ladugården

Här kommer vatten till ladugården

Ingen brunn. Vattenkörning med tunna var nödvändigt på 1940-talet vid gården Bråttoms i Undenäs socken, Västergötland. Mina svärföräldrar Ebba och Gustav Johansson fick köra vatten till sina djur eftersom det inte fanns någon brunn vid ladugården. Vattnet hämtades i en källa eller från sjön Viken., berättar Margareta Hildingsdotter.
Inskickat av Margareta Hildingsdotter, Karlsborg.