Här kommer vatten till ladugården

Här kommer vatten till ladugården

Ingen brunn. Vattenkörning med tunna var nödvändigt på 1940-talet vid gården Bråttoms i Undenäs socken, Västergötland. Mina svärföräldrar Ebba och Gustav Johansson fick köra vatten till sina djur eftersom det inte fanns någon brunn vid ladugården. Vattnet hämtades i en källa eller från sjön Viken., berättar Margareta Hildingsdotter.
Inskickat av Margareta Hildingsdotter, Karlsborg.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.