Här kommer världens lyckligaste folk

Här kommer världens lyckligaste folk

Låg korruption. Tycker du att Sverige är ett bra land att leva i? FN anser det. I rapporten World happiness report anses svenskarna som världens femte lyckligaste folk. (Danmark och Norge ligger i topp.) I tidningen Metro kommenterar Ludvig Lindström, ordförande för Global Happiness Organisation, placeringen med att vi svenskar har ”hög tillit, låg korruption, stor personlig frihet och ett högt ekonomiskt välstånd”.  Det är inte dumt marscherat för ett land som för knappt hundra år sedan tillhörde ett av Europas fattigaste, där börd och rikedom avgjorde livets öde. Det är bara att hålla tummarna för att vi aldrig hamnar där igen.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.