Hälsa hösten med klassisk fest

Hälsa hösten med klassisk fest

Som förr. Nu är det höst och då väntar skördefester och höstmarknader landet runt. Två klassiska exempel är höstmarknaden på Skansen i Stockholm den 29–30 september, klockan 11–16, med miljöer från 1900-talets början. Landets största skördefest äger rum på Öland mellan 26 september och  30 september. Missa inte succén En resa tillbaka i tiden där du möter gubbar, gummor, folk och fä från förr. Krossa sten på den hundra år gamla stenkrossen, och klyv ved på den nästan lika gamla vedklyven. Platsen är Kalvhagen i Södvik.
Läs mer: www.skansen.se, www.skordefest.nu och www.kalvhagenisodvik.se

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.