Svenskar allt mer själviska

Svenskar allt mer själviska

Samhällsfusk. SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) i Göteborg tar ständigt tempen på oss svenskar gällande våra värderingar. I en rapport om våra värderingsförändringar sedan 1988 och fram till i dag har ärlighet, sann vänskap och en ren värld minskat mest i betydelse. (Se tabell.)

Åke Daun, professor i etnologi, skjuter ut hakan och tror att det återspeglar ökningen av allt mer fusk i samhället: ”Bluffakturor, fusk med sista förbrukningsdatum och bidragsfusk är exempel på oärlighet som har ökat under åren.”

Nog fanns det oärlighet förr i tiden men dagens hedonistiska dyrkan av det egna välbefinnandet fick då stå tillbaka för något större – att bygga ett samhälle till för alla.
Källa: SOM-institutet/TT