Grattis Norge!

Grattis Norge!

Idag är det fest i grannlandet där man verkligen vet hur en nationaldag ska firas.

”Syttende mai” firas till minne av antagandet av den norska grundlagen denna dag 1814.

Vi sällar oss till jublet och säger grattis till landet vars innevånare vi (ömsesidigt) önskar att skämta om och med!

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.