Gården i hemväverskornas socken

Gården i hemväverskornas socken

BRÖDERNAS GÅRD. Den här bilden är från 1920-talet och visar Ekarebo gård i Istorps socken i södra Västergötland. Den kallades för ”Sjömannens” och ägdes av två ogifta bröder, Anders och August. Gården sköttes av lejt folk. En hushållerska, pigor och drängar, och vid behov dagsverkare. Bröderna är säkert de som står längst fram och det är nog bara de fast anställda som fick vara med på bilden. Lägg märke till den ena mannens träskor! Lagården ser låg ut och hölassen måste vältas utanför och bäras in och upp på hörännet med ”höbåga” på ryggen. Dagsverkskarlar fanns det gott om. Istorp är nog mest känt för sina många skickliga hemväverskor. Förläggare och förläggargårdar är mycket omskrivna, men hemväverskorna som gjorde jobbet nämns inte så ofta.

Det var gott om små stugor med mark till en ko som mannen fick skaffa vinterfoder till som dagsverkare, medan hustrun vävde. Det var hon som stod för inkomsterna. Min far, som kom just till denna plats i slutet av 1920-talet beskrev hur han uppfattade skillnaden mellan sin hemort och Istorp. ”Det  låg en stuga bakom varje enebuske och i var stuga satt en käring och ´bösta´ på en väv.” Målande beskrivet av något som idag är helt borta.
Inskickat av Ingrid Karlsson, Svenljunga.