Går lyckan att mäta?

Går lyckan att mäta?

Prata med djuren. Nu vill en forskare vid Umeå universitet göra vår lycka mätbar. Skapa ett välfärdsmått som mäter lycka och livskvalitet. Han säger till Metro att han tror att det går att mäta lycka genom att fråga folk hur nöjda med livet de är på en skala, om hur ofta folk känner sig glada, ledsna, illa till mods, väl till mods och så vidare. Varför inte gå ut på vedbacken och hugga lite ved för att få värme i huset eller gå till djuren, ge lite mat och prata lite. Då vet man vad lycka och närhet till livet är och de värden som definierar lycka. Att stå vilsen i en galleria och leta efter lyckan är sannolikt bara en kort not i mänsklighetens historia.