Fröken på Huseby svindlades på miljoner

Fröken på Huseby svindlades på miljoner

Husebyhärvan var en av 1950- och 60-talens mest omskrivna svenska rättsaffärer. Den rika fröken Florence Stephens hade lurats på miljonbelopp av samvetslösa skojare. Bland huvudaktörerna i denna uppseendeväckande historia i herrgårdsmiljö fanns en prins. 

Florence Stephens möter på gårdsplanen framför huset med en hund som skäller och ser farlig ut. Hon iakttar roat de skrämda minerna hos de besökande journalisterna. ”Den är inte fullt så farlig som den ser ut. Det händer bara då och då att den biter folk”, säger hon.

Hon ledsagar gästerna in i ett besöksrum där de serveras kaffe av en betjänt. Därefter redogör hon för de senaste turerna i sina försök att åter bli myndig. ”Jag har gett justitieminister Herman Kling fullmakt att ta ställning till min förmyndare och godsets framtid. Justitieministern är ju en så fin och kunnig människa”, säger hon.

Florence Stephens är bekymrad över förhållandena på Huseby: ”Det värsta är att nästan allt står stilla här ute på godset. Inga pengar kommer in och gården förfaller.” Mest vurmar hon för de kulturvärden som hotas – enligt hennes mening genom försummelser av förmyndarna. Gårdens bibliotek, ett av de största och mest värdefulla privata i landet, ville förmyndarna sälja på auktion från Husebys trappa, berättar hon. ”Men det lyckades jag förhindra.”
Intervjun med Florence Stephens gjordes när hon var 85 år gammal och mitt uppe i kampen mot sin omyndigförklaring. Den publicerades i Kronobergaren 1967.

Historien om familjen Stephens på Huseby började exakt 100 år tidigare när den unge engelske ingenjören Joseph Stephens köpte Huseby gods och bruk 1867. Han hade tidigare tjänat en förmögenhet på järnvägsbyggen i Indien. Under hans ledning utvecklades godset till en av de största jord- och skogsegendomarna i Småland.

När Joseph Stephens gick bort 1934 ärvdes godset av hans tre döttrar Florence, Mary och Maggie. Florence som var äldst, född 1881, fick huvudgården med tillhörande bruksföretag, medan systrarna fick var sin större gård i närheten.

Florence Stephens hade fått en för den tidens herrgårdsflickor vanlig uppfostran och undervisning. Där ingick konst, litteratur, främmande språk och hur man uppförde sig i fina sällskap. Men inget om hur man skötte stora skogs- och jordegendomar. Därför blev hon beroende av rådgivare och förvaltare.

Hon var en varm rojalist och stor beundrare av kungligheter. Hennes föräldrar hade stått kungahuset nära och såväl Oscar II som Gustaf V och Gustaf VI Adolf hade besökt Huseby.

Envisa rykten gjorde gällande att Florence Stephens i själva verket var dotter till Oscar II. Detta avvisade hon själv i sin bok Kungar, torpare och kavaljerer (1961) som ”ovederhäftigt prat”. Efter en blick på fotot av Joseph Stephens är man beredd att tro henne. Likheten mellan far och dotter är slående.

Frikändes. Prins Carl var en av de huvudinblandade i affären. Han frikändes trots att han erkände brott.
Frikändes. Prins Carl var en av de huvudinblandade i affären. Han frikändes trots att han erkände brott.

Frökens egen favorit var prins Carl, barnbarn till Oscar II. Prinsen var 30 år yngre än den barnlösa, ogifta fröken Stephens och bodde periodvis på Huseby. Det var hennes avsikt att han skulle ärva egendomen.

1951 introducerade prins Carl sin vän och affärspartner Berl Gutenberg för fröken Stephens, och den brottsliga verksamheten började. De båda kompanjonerna övertalade fröken att gå i borgen för ett lån på 435 000 kronor som hon sedan tvingades betala.

Gutenberg anställdes som förvaltare på Huseby 1955 och snart hopade sig betalningsanmärkningar och lagsökningar. Året efter var de uppe i hela 126 stycken och då slog kommunens tjänstemän larm. I början av 1957 krävde de en polisutredning och att fröken Stephens skulle omyndigförklaras. Hon övertalades att frivilligt gå med på detta. Senare skulle hon hävda att hon hade blivit lurad med påståenden om att omyndigförklaringen bara var temporär och snart skulle upphävas.

Den första polisutredningen följdes av fler och en hel serie rättsprocesser. De flesta hölls i Stockholms rådhusrätt men några också i Västra Värends häradsrätt i Alvesta, ett par mil från Huseby. Då invaderades det annars så stillsamma småländska stationssamhället av journalister och nyfikna.

Polisutredningarna och rättegångarna avslöjade de mest häpnadsväckande ting. ”Lurifaxarna”, som fröken Stephens kallade dem, hade förlett henne att skriva på checkar, växlar och andra låneförbindelser med stora belopp. De hade sålt egendom från Huseby och själva tagit pengarna. De hade sålt allt möjligt till fröken Stephens för priser långt över marknadsvärdet och själva lagt beslag på mellanskillnaden. De hade till och med sålt egendom till henne som hon redan ägde.

Grunden för åtalen var att skojarna ”hade utnyttjat fröken Stephens uppenbara ekonomiska oförstånd”. Gutenberg dömdes till ett år och sex månaders straffarbete, respektive två år och tio månader. Domen mot prins Carl väckte sensation. Han frikändes trots att han erkände medverkan till brottslig verksamhet. Motiveringen var att han saknade tillräckligt ekonomiskt förstånd för att begripa att det han gjort var kriminellt.

Till den sista rättegången i Stockholms rådhusrätt hade åklagaren samlat åtal mot fem personer. Ett av de mest iögonfallande namnen var friherren Gerard De Geer. Han kallades Bandybaronen, var ett känt namn inom svensk idrott, riksdagsman för Folkpartiet och ägare till Lesjöfors bruk.

Bakgrunden till De Geers inblandning i Husebyaffären var en skuld som Gutenberg hade till honom. För att kunna betala tillbaka sålde Gutenberg aktier som tillhörde fröken Stephens. Enligt åklagaren var De Geer medveten om att Gutenberg skaffat pengarna på olagligt sätt och åtalades för medhjälp till grov förskingring. De Geer hade också sålt en begagnad grävmaskin till fröken Stephens för överpris, vilket bedömdes som grovt ocker.

Domarna föll i juni 1962. Gutenberg dömdes till straffarbete i tre år och sex månader med avräkning för den tid han redan hade suttit inne, medan Gerard De Geer fick ett års straffarbete villkorligt.

Samtliga dömda överklagade till Svea hovrätt, men De Geer tog tillbaka sitt överklagande innan förhandlingarna började. Svea hovrätt fastställde rådhusrättens dom mot Gutenberg.

Efter frigivningen fortsatte Berl Gutenberg med affärsverksamhet, såvitt man vet inom lagens ramar. Han avled i USA 1979. Prins Carl bosatte sig i Spanien där han dog 2003.

Inspirerad av Husebyaffären skrev Vilhelm Moberg det satiriska lustspelet Sagoprinsen, där en godtrogen, äldre ”Madame” blir offer för svindlare. Pjäsen spelades på Stockholms stadsteater 1962 och ledde till att Moberg och fröken Stephens träffades, blev goda vänner och att han i fortsättningen stödde hennes kamp för att bli myndig.

Hon blev slutligen myndigförklarad 1976, varpå hon testamenterade sitt gods till staten. Huseby är i dag öppet för allmänheten och ett populärt utflyktsmål. Florence Stephens gick bort 1979, 98 år gammal.