Från fattigstuga till hemtjänst

Från fattigstuga till hemtjänst

Förr och nu. Det här är en utställning om hur vi tog hand om de gamla förr och hur det ser ut i dag. Det handlar också om förhållandet mellan generationer, mellan människor som bor på ett äldreboende och deras barn. Hur länge kan man klara sig själv och när blir man en belastning för de yngre? Statistik och fakta varvas med personliga berättelser, fotografier och tidningsartiklar. Äldre, anhöriga och vårdpersonal berättar ur sina olika perspektiv. Så här säger exempelvis 94-åriga Ruth från Södermalm i Stockholm: ”Önskar att det fanns hjälp att få när man behövde den, men det förstår jag ju att det inte går. Man måste vänja sig, för vad kan man begära av livet när man är så här gammal.”

Besök Nordiska museet