Från bondens gård till mejeriet

Från bondens gård till mejeriet

Hugg i! Ännu en lastbil med mjölkkrukor har anlänt till mejeriet i Jönköping och chaufförerna hjälps åt med att lasta av. Så kunde det se ut på 1950-talet, vilken är tiden som bilden kommer ifrån.
Inskickat av Ulla Svensson.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.